Tannerstatninger

Det finnes mange måter å erstatte tapte tenner på, blant annet ved bruk av implantater, tannkroner, tannbroer og gebiss.

Kontakt oss

Læren om bruk av kunstige materialer i kjeven heter implantologi, et felt tannlege Tor Tegnander har videreutdanning innen og lang erfaring med.

Fordeler med tannimplantat

Et implantat er en kunstig rot, laget i titan, som kan erstatte en tapt tannrot. Metoden har blitt benyttet i mange år og gir gode resultater for erstatning av tapte tenner. Dette er et alternativ til tannbro, som på sin side erstatter en eller flere nabotenner ved å stiftes på nabotennene.

Det vil si at den kunstige tannen sitter mellom to kroner som festes på nærliggende tenner.

Fordelen ved å benytte et implantat fremfor en bro er blant annet at du slipper å bore i nabotennene, og kan beholde disse som de er, så fremt de er friske.

Et implantat stimulerer benet i kjevekammen, slik at det ikke forsvinner etter trekking. Implantater er lettere å holde rene, gir mindre risiko for å utvikle hull i tennene og har lengre holdbarhet.

I tillegg gir et implantat langt mindre belastning på nærliggende tenner enn en bro, noe som også gir bedre holdbarhet. Implantater har også bedre funksjon, noe som vil si at du kan tygge det du vil.

Riktig tannbehandling for deg

Innsetting av implantater krever omfattende behandling, noe som kan være relativt kostbart. Det finnes en rekke ulike behandlinger, så vi må hele tiden vurdere hva som er riktig løsning i hvert enkelt tilfelle, og prisen vil avhenge av hvilken type behandling du ender opp med.

Grovt sett kan vi dele implantatbehandling inn i faste og avtagbare implantater, hvor de faste krever flere fester og derfor koster mer.

Samme hvilket utgangspunkt du har kan vi garantere at tannlegen vil gi den best mulige behandlingen for dine tenner.

Tor Tegnander har, som eneste tannlege i Skandinavia, videreutdanning i implantologi fra American Academy of Implant Dentistry og kan skilte med en suksessrate for implantater på over 90%.