Implantater

Implantater er en gammel og velprøvd måte for å erstatte tapte tenner. AAID, som Tegnander er medlem og fellow i, ble stiftet i 1951. Vi har i dag over 90% successrate på implantater.

Kontakt oss

Fordelen med et implantat framfor en bro er:

  • Trenger ikke bore sund nabotenner.
  • Et implantat stimulerer benet i kjevekammen slik at det ikke forsvinner etter trekking.
  • Lettere å holde rent , noe som gir mindre mulighet for hull og derfor lengre holdbarhet.
  • Mindre belastning på tennene enn bro, gir og lengre holdbarhet.

Som feste for/isteden for proteser vil implantater gi:

  • Bedre funksjon,man kan tygge det man vil.
  • Bedre helse, sunn mat krever tygging.
  • Benet i kjevene beholdes, mellom-ansiktet kollapser ikke.

Implantater er en kostbar og omfattende behandling.

Det finnes i dag en mengde løsninger, så behandlingen må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Pris avgjøres av hvilken løsning som velges. Grovt kan dette deles inn i fast eller avtagbart.
Fast krever flere fester og blir dyrere.

Tor Tegnander har den beste og mest omfattende utdanning som finnes i faget.

Du vil være garantert den best mulige løsningen for deg!